Bc. Eva Nováková, DiS.

Diplomová práce

Poradenství a skupinová práce s uchazeči o zaměstnání do 25 let věku, kterým má být na úřadech práce věnována zvýšená péče

Counselling and Group Work with Job Applicants Who Are Under 25 Years Old and Should Be Given Special Attention by Employment Offices
Anotace:
Diplomová práce „Poradenství a skupinová práce s uchazeči o zaměstnání do 25 let věku, kterým má být na úřadech práce věnována zvýšená péče“ má za cíl uceleně informovat o možnostech práce s mladými nezaměstnanými a poukázat na to, jak jsou tyto služby mladými lidmi hodnoceny. V teoretické části jsem se zaměřila na jev nezaměstnanosti mladých lidí, na individuální a skupinové poradenství a na skupinovou …více
Abstract:
The main aim of my diploma thesis “Counselling and Group Work with Job Applicants Who Are Under 25 Years Old and Should Be Given Special Attention by Employment Offices“ is to coherently inform the public about opportunities for the young unemployed people and show their evaluation of these services. The theoretical part is focused on the phenomenon of youth unemloyment, on individual and group counselling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta