Ing. Alica Tóthová

Bakalářská práce

Výdaje obcí na životní prostředí

Municipal environmental protection expenditures
Abstract:
The goal of the bachelor thesis „Municipal environmental protection expenditure“ is to identify and review factors affecting municipal expenditures on waste. The preliminary part is focused on key definitions, municipal rights and obligations. The second chapter summarizes individual factors based on case studies. The third chapter describes factors, which force and relationship is examined on the …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Výdaje obcí na životné prostredie“ je identifikovať a zhodnotiť faktory, ktoré ovplyvňujú výšku výdajov obcí III. stupňa na nakladanie s odpadmi. V úvodnej časti sú charakterizované základné pojmy, práva a povinnosti obcí pri nakladaní s odpadmi. V druhej kapitole sú zhrnuté jednotlivé faktory, ktoré vychádzajú z prípadových štúdií. V tretej kapitole sú potom určené faktory …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Struk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta