Theses 

Dobrovolná skromnost a Alternativní hédonismus – Bc. Jan KUBANEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Sociologie - Andragogika

Bc. Jan KUBANEK

Diplomová práce

Dobrovolná skromnost a Alternativní hédonismus

Voluntary modesty and Alternative hedonism.

Anotace: Diplomová práce se zabývá udržitelnými způsoby života. Dobrovolnou skromností a Alternativním hédonismem. Sleduje krizové podmínky, na které tyto koncepty reagují. Zároveň hledá příčiny současného neutěšeného stavu v období od přelomu sedmnáctého a osmnáctého století do současnosti. Představuje Dobrovolnou skromnost a Alternativní jako životaschopné životní způsoby. Rovněž ukazuje dílčí příklady těchto životních způsobů v sociální realitě.

Abstract: This thesis deals with sustainable ways of life. Voluntary simplicity and alternative hedonism. Monitor crisis conditions in which these concepts are responding. At the same time looks for the causes of the current dismal state during the period from the turn of the seventeenth and eighteenth century to the present. Is a voluntary humility and as a viable alternative lifestyles. It also shows the partial examples of these ways of life in social reality.

Klíčová slova: spotřeba, reklama, soutěživá spotřeba, potřeby, hédonismus, svoboda, lidskost, udržitelný rozvoj, dobrovolná skromnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KUBANEK, Jan. Dobrovolná skromnost a Alternativní hédonismus. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 13:16, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz