Michal Havlík

Bakalářská práce

Územní a strategické plánování na příkladu města Modřice

Urban planning : the case of the town of Modřice
Anotace:
Práce je věnována rozboru územního a strategického plánování, které jsou důležitými nástroji územního rozvoje. Územní plánování se zaměřuje především na rozvoj hmotného prostředí, zatímco strategické plánování se zaměřuje na mnoho dalších oblastí. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je věnována analýze obou nástrojů, včetně jejich vzájemných vztahů. Získané poznatky …více
Abstract:
This thesis is focused on the analysis of spatial and strategic planning which are important tools for spatial development. Spatial planning mostly focuses on physical part of the environment, while strategic planning describes many other aspects of it. The thesis is divided into two parts - theoretical and applied. The basis of the theoretical part is an analysis of both tools, including their relation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Chaloupková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta