Petra STREJCOVÁ

Bakalářská práce

Recyklace vyřazených chladících a mrazících zařízení v Plzni

Recycling discarded refrigeration and freezer equipment in Pilsen
Anotace:
První část bakalářské práce je věnována seznámení s legislativou, městem Plzeň a kolektivními systémy. Dále je zde teoreticky popsána technologie zpracování vysloužilých ledniček a mrazniček. Druhá a závěrečná část je věnována bilancím elektroodpadů a elektrozařízení ve zpětném odběru. V diskusi je zhodnocen celkový stav sběru, třídění, přepravy, zpracování a recyklace vysloužilých elektrozařízení …více
Abstract:
The first part of this thesis is focused on brief legislature overview, introduction of the city of Pilsen and collective systems. Theoretical description of discarded refrigerators and freezers processing technology follows. The second and final part is focused on the electronic waste and electrical devices back collection balance. The evaluation of the overall state of the back collection, sorting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Šulc, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STREJCOVÁ, Petra. Recyklace vyřazených chladících a mrazících zařízení v Plzni. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu