Ondřej Strádal

Bachelor's thesis

The City and the Country in Sarah Orne Jewett's The Country of the Pointed Firs.

The City and the Country in Sarah Orne Jewett's The Country of the Pointed Firs.
Abstract:
This thesis focuses on the specific features of the country portrayed in the short novel The Country of the Pointed Firs by the American regional author Sarah Orne Jewett in comparison with the city environment. The popularity of the local color movement was increasing during the era of the Industrial Revolution. Disillusionment of hard conditions brought by the new way of life in urbanized and overcrowded …viac
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na specifické prvky venkova vyobrazené v díle The Country of the Pointed Firs americké regionální spisovatelky S. O. Jewettové v porovnání s městským prostředím. Popularita venkovské prózy vzrůstala v období průmyslové revoluce. Rozčarování z těžkých podmínek, které přinášel nový styl života v urbanizovaných a přelidněných velkoměstech byl jedním z hlavních důvodů, proč tisíce …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2013
  • Vedúci: doc. Šárka Bubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Strádal, Ondřej. The City and the Country in Sarah Orne Jewett's The Country of the Pointed Firs.. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická