Bc. Marcela OTAVOVÁ

Diplomová práce

Čtením a psaním ke kritickému myšlení v 5. ročníku ZŠ

Reading and Writing for Critical Thinking in the 5th year-class of elementary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou zavádění metod a strategií programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v kooperativním uspořádání třídy 5. ročníku základní školy. V teoretické části diplomové práce je vymezena problematika výukových metod čtení a psaní a postavení RWCT v současném trendu výuky čtení a psaní. V následujících kapitolách je pojednáno o základních kognitivních teoriích …více
Abstract:
The thesis is concentrated on the problems of the Reading and Writing for Critical Thinking strategy application in co-operative class form in the 5th year-class of primary school. The problems of reading and writing methods and position of the RWCT strategy in the present reading and writing educational general drift are discoursed in the theoretical part of the thesis. Successive chapters come with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2010
Zveřejnit od: 7. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OTAVOVÁ, Marcela. Čtením a psaním ke kritickému myšlení v 5. ročníku ZŠ. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta