Kateřina ČUBOVÁ

Bakalářská práce

Rozvoj dítěte v mateřské škole v oblastech porovnávání, uspořádání, celku a jeho částí

Child´s development in kindergarten in areas comparision, organization, ensembles and its parts
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo sledování rozvoje dětí v MŠ v oblastech porovnávání, uspořádání a práce s celkem. Celá práce je rozdělena do tří částí teoretické, metodologické a experimentální. V teoretické části jsou podrobně charakterizovány dílčí funkce a jejich deficity, které s rozvojem předmatematických dovedností souvisí. V metodologické části jsou uvedeny cíle experimentu, použité metody, podmínky …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis is to monitor the development of children in kindergarten in areas of comparing, arrangement and work with complex. The thesis is structured in three parts theoretical, methodological and experimental. Theoretical part describes partial functions and their deficits, which related with development of pre-mathematical skills. Methodological part describes aims of the experiment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČUBOVÁ, Kateřina. Rozvoj dítěte v mateřské škole v oblastech porovnávání, uspořádání, celku a jeho částí. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/