Mgr. Jitka Štědroňová

Bakalářská práce

Doplňky stravy pro sportovce ve výživě bobistů

Nutritional supplements for athletes in bobsleigh sport
Anotace:
Práce se zabývá vztahem sportovců provozujících bobový sport k doplňkům stravy. Jednotlivé části popisují bobový sport, význam makronutrientů pro sportovce a druhy doplňků stravy. V závěru je zhodnoceno užívání doplňků stravy v jednotlivých obdobích RTC bobisty a celkový postoj těchto sportovců k jejich užívání.
Abstract:
The work describes relationship between athletes of bobsleigh to food supplements. Parts of the work describe bobsleigh, the importance of macronutrients for athletes and food supplements. Use of food supplements in different period of annual training cycle is described in conclusion.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu