Bc. Martina Lehotská

Bakalářská práce

Právna úprava zániku záväzkov v Obchodnom zákonníku

Legal adjustment of the obligation termination in Commercial Code
Abstract:
Bachelor's thesis deals with the termination of the commercial obligations. Author summarizes all the legal grounds for termination of general business liabilities, as provided in the basic codes - Civil and Commercial Code. The first defines the concept of business obligations, which is based on the Civil Code provisions on contractual relations. The work itself is aimed at all the facts leading to …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zániku obchodných záväzkových vzťahov. Autor sumarizuje všetky všeobecné právne dôvody zániku obchodných záväzkov tak, ako sú upravené v základných kódexoch – Občianskom a Obchodnom zákonníku. V prvom rade vymedzuje pojem obchodný záväzkový vzťah, kedy vychádza z ustanovení Občianskeho zákonníka o záväzkových vzťahoch. Samotná práca sa zameriava na všetky skutočnosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře