Bc. Pavlína Kührová

Bakalářská práce

Určování optických konstant a strukturních parametrů tenkých DLC vrstev s příměsí křemíku a kyslíku

Determination of the optical constants and structural parameters of DLC thin films with silicon and oxygen admixtures
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme určení indexů lomu, extinkčních koeficientů a tlouštěk tenkých Diamond-like carbon vrstev s příměsí křemíku a kyslíku. Zavádíme Fresnelovy koeficienty pro tenkou vrstvu a také teoreticky popisujeme práci přístrojů použitých k měření optických charakteristik zkoumaných vzorků. Ty byly měřeny dvěma metodami, spektroskopickou elipsometrií a spektroskopickou fotometrií …více
Abstract:
In this thesis we study the determination of the refractive indices, the extinction coefficients, as well as the thicknesses of diamond-like carbon thin films with silicon and oxygen admixtures. We introduce tne Fresnel's coefficients for thin films and describe basic principles of instruments used for measuring the of optical characteristics of the studied samples. To measure them we used two methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 7. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Martin Čermák, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta