Markéta Popelková

Bakalářská práce

Reprodukční a biotechnické metody využitelné v chovu dojených plemen skotu

Reproductive and biotechnical methods usable in breeding dairy cattle breeds
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na reprodukční a biotechnické metody v chovu dojného skotu. Z reprodukčních metod se zabývá přirozenou plemenitbou, jejími přínosy, negativy, výběrem, ustájením a ošetřením býků v přirozené plemenitbě. U inseminace se zaměřuje na metody, místo deponování spermatu a také na stanovení vhodné doby pro provedení. Další zmíněnou biotechnickou metodou je embryotransfer, který …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on reproductive and biotechnological methods in dairy cattle breeding. In terms of reproductive methods, it deals with natural breeding, its benefits, negatives, selection, housing and treatment of bulls in natural breeding conditions. As for insemination, it is focused on methods, place of sperm deposition, as well as determining the appropriate time for its execution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
  • Oponent: Jiří Bezdíček, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta