Marek Sysel

Bakalářská práce

Financování vysokých škol v ČR a školné

Financing of Universities and tuition fees
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o financování vysokých škol v České republice. Primárním cílem je zhodnotit současný systém financování a poukázat na jeho nedostatky. První část práce se zabývá samotným významem vysokého školství a nahlíží na něj jako na smíšený veřejný statek. Zmiňuje důvody, pro které je společensky a ekonomicky žádoucí vynaložit na vysoké školství dostatečný objem finančních prostředků …více
Abstract:
This thesis deals with the funding of universities in the Czech Republic. The primary objective is to evaluate the current funding system and highlight its shortcomings. The first part deals with the very meaning of higher education and sees it as a mixed public good. Mentions the reasons for that is socially and economically desirable to make higher education a sufficient amount of money and takes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2011
  • Vedoucí: Václav Urbánek
  • Oponent: Rudolf Kubík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23552