Barbora HOLUBOVÁ

Bachelor's thesis

Obec s pověřeným obecním úřadem

Municipality with authorized municipal office
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou pověřených obecních úřadů. Předmětem zpracování je přiblížit čtenářovi fungování obcí s pověřeným obecním úřadem, dále vysvětlit pojem pověřený obecní úřad a konkretizovat jeho postavení v systému veřejné správy.
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is municipality with authorized municipal office. The main object of this thesis is to analyse of the development and status of this category of the municipality and the development of the municipality system after 2000 and its assessment.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 11. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Petr Triner

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLUBOVÁ, Barbora. Obec s pověřeným obecním úřadem. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/