Isabel Cristina Mendoza Piedrahita

Diplomová práce

Redefining the teacher as a Performer

REDEFINOVÁNÍ ROLE UČITELE JAKO PERFORMERA

Anotace:
Redefining the role of the teacher in a community without exposure to arts on a daily basis, by using theatre workshops founded on the psychosomatic approach, permitted the participants to recognize and explore their personal creative resources, enriching their creativity and awareness of their physicality and responsibility in creating a safe and fruitful environment for teaching. This dissertation …více
Abstract:
Redefinování role učitele použitím divadelních dílen založených na psychosomatickém přístupu v komunitě bez divadelního povědomí umožnilo účastníkům ocenit a prozkoumat své vlastní kreativní schopnosti, vedlo k rozšíření jejich kreativity a uvědomění si své tělesnosti a zodpovědnosti za tvorbu bezpečného a plodného prostředí k učení. Tato dizertační práce analyzovala mezinárodní experiment, který testoval …více
 

Klíčová slova

psychosomatic approach

Klíčová slova

awareness

Klíčová slova

kreativita

Klíčová slova

teachers

Klíčová slova

workshopy

Klíčová slova

reflections
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2017
  • Vedoucí: Michaela RAISOVÁ
  • Oponent: Hana MALANÍKOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 11. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna