Anna SOSNOVÁ

Bakalářská práce

Identifikace a modulace přechodové charakteristiky feromonové signální dráhy

Identification and modulation of the pheromone response pathway step response
Abstract:
Ste12 protein serves as the key transcription factor that regulates the expression of yeast mating genes after pheromone induction. It is a crucial component of several feedback loops within the yeast pheromone response pathway. This work studies, in silico and in vivo, the replacement of the wild type transcription factor with a synthetic transcription factor within the pathway. Both synthetic and …více
Abstract:
Ste12 protein slouží jako klíčový transkripční faktor, který reguluje expresi kvasinkových párovacích genů po přídání feromonu. Je důležitou součástí několika zpětnovazebných smyček feromonové signální dráhy. Tato práce se zabývá, in silico a in vivo, náhradou přirozeného transkripčního faktoru syntetickým. Oba transkripční faktory byly popsány a vzájemně porovnány. Statická charakteristika feromonové …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Daniel Georgiev, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOSNOVÁ, Anna. Identifikace a modulace přechodové charakteristiky feromonové signální dráhy. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika

Práce na příbuzné téma