Ing. Ján Fabiany

Bakalářská práce

Zrušenie a likvidácia družstva

Dissolution and liquidation of co-operative society
Abstract:
The bachelor thesis deals with the process of dissolution and liquidation of the co-operative society. Are characterized by terms as co-operative society, liquidation, cancelling of co-operative society, fusion of co-operative society, merger of co-operative society, distribution of co-operative. Further, the work deals with the definition of practical steps for dissolution and liquidation of co-operative …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá procesom zrušenia a likvidácie družstva. Charakterizované sú pojmy ako družstvo, likvidácia, výmaz družstva, zlúčenie družstva, splynutie družstva, rozdelenie družstva. Ďalej sa práca zaoberá popisom praktických krokov pri zrušení a likvidácii družstva, ako aj jeho účtovných a daňových aspektov. Obsahuje porovnanie slovenskej právnej úpravy zrušenia a likvidácie družstva …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc.
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře