Johana Joudalová

Bakalářská práce

Motivy migrace Čechů do USA a míra jejich naplnění

Motives of Czechs emigrating to the USA and level of their fulfillment
Anotace:
Tématem této práce je popis motivů Čechů k migraci do USA. Cílem této bakalářské práce je sumarizovat důležité poznatky z oblasti migrace, jako deskripce hlavních migračních teorií, identifikace hlavních motivů migranta dle Schwartzovy teorie základních hodnot a přiblížení právních aspektů legálního pobytu v USA. Výzkumná část se věnuje identifikaci prvotních motivů migranta a míry jejich naplnění …více
Abstract:
The summary of this thesis explores the reasoning of Czech immigrants as they move to the USA. The goal of this work was to summarize important immigration observations using the Schwartz Theory. This theory was applied to understand and idenitify primary driving factors for emigration. Several people were interviewed, and the data was subsequently analyzed using F4transkript and F4analyse to understand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2021
  • Vedoucí: Pavel Kaczor
  • Oponent: Václav Větvička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82536