Mgr. et Mgr. Daniel Štěpánek, Ph.D.

Disertační práce

Méontologická etika. Východiska a výzvy nepředmětného myšlení Ladislava Hejdánka

Grounds and challenges of Ladislav Hejdánek's nonobjective thinking
Anotace:
Předkládaná práce si klade dva cíle: 1. systematicky vyložit hlavní témata filosofického myšlení Ladislava Hejdánka, 2. prokázat vzájemnou souvislost a neoddělitelnost jednotlivých témat od jejich etického smyslu, vycházejícího z teoretické a mířící do praktické oblasti života filosofa. První cíl je velmi náročný, protože dosud žádná publikace, týkající se Hejdánkova myšlení, neuchopila všechny oblasti …více
Abstract:
The present study has two objectives: 1. to systematically interpret the main topic of LadislavHejdánek'sphilosophical thinking, 2. to prove a mutual connection and inseparability of individual topics with their ethical meaning, based on the theory as well as the practical life of the philosopher. The first aim is very challenging since insofar none of the publications regarding Hejdánek's way of thinking …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
  • Oponent: doc. Tomáš Hejduk, Ph.D., PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filozofie (čtyřleté) / Filozofie

Práce na příbuzné téma