Bc. Romana Pražáková

Diplomová práce

Využítití pohybové aktivity v přírodovědě a vlastivědě na ZŠ

Use of physical activities in science of nature and country at Primary school
Anotace:
Diplomová práce „Využití pohybové aktivity v přírodovědě a vlastivědě na ZŠ“ pojednává o důležitosti pohybu a aktivní činnosti během vyučování. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá osobností dítěte mladšího školního věku, významem pohybu a hry v životě dítěte mladšího školního věku, RVP ZV, učením a učebními styly. Praktická část obsahuje zásobník pohybových …více
Abstract:
This diploma thesis „Use of physical activities in science of nature and country at Primary school.“ deals with importace of movement and active activity during an education. This diploma thesis is devided into the theoretical and the practical part. The theoretical part deals with personality of child in the Primary shool, importace of movement and game in the Primary shool, Framework Education Programme …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Jonášová
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta