Marek Odstrčil

Bakalářská práce

Offline duplikátor disků postavený na platformě ARM

Offline Disk duplicator Built on ARM Platform
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřená na zabezpečení důkazů v digitální formě pomocí forenzních postupů s využitím duplikátoru disků. V první části je popsáno, jak duplikátor disků funguje, jaké jsou jeho hlavní vlastnosti, požadavky a v jakých oblastech najdeme jeho uplatnění. V této části jsou také vzaty v úvahu požadavky na duplikátor. V druhé části se nachází souhrn použitých přístrojů, nezbytných …více
Abstract:
This thesis is focused to secure evidence in digital formats using forensics procedures by using disk duplicator. In the first part. The first part describes how disk duplicator works , what are its main features , requirements and in what areas we can find its application. In this section there are also taken into account the requirements for duplicator. The second part is a summary of used equipment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2015
Zveřejnit od: 3. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Malaník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Odstrčil, Marek. Offline duplikátor disků postavený na platformě ARM. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma