Renata BALOGOVÁ

Bachelor's thesis

Vyhodnocení vybraných indikátorů kvality ošetřovatelské péče na oddělení následné péče

Evaluation of selected quality indicators of health care at the department of post-medical care
Abstract:
Cílem výzkumného šetření bylo vyhodnocení indikátorů kvality ošetřovatelské péče. Indikátory, které jsme si pro tento výzkum zvolili, byly spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí, hodnocení soběstačnosti, stavu výživy a bolesti. Ve vyhodnocování spokojenosti s ošetřovatelskou péčí odpovídalo většina dotázaných respondentů kladně. Ze všech dotazovaných respondentů 64 % zvolilo v celkovém hodnocení …more
Abstract:
Evaluation of indicators of nursing care quality was the aim of the research. The indicators chosen for the research were satisfaction of patients with the care, evaluation of self sufficiency, state of nutrition and pain. Most of the respondents answered positively in the evaluation of satisfaction with nursing care. 64 % of all the respondents chose the answer satisfied, 36 % chose rather satisfied …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 8. 2012
Accessible from:: 14. 8. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Iva Brabcová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BALOGOVÁ, Renata. Vyhodnocení vybraných indikátorů kvality ošetřovatelské péče na oddělení následné péče. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.8.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 14. 8. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nursing

Theses on a related topic

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 5xsfz7 5xsfz7/2
14/8/2012
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14/8/2012
Bulanova, L.
15/8/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.