Bc. Michaela Mařánová

Diplomová práce

Vliv etanolu na učení a paměť Drosophil.

The impact of ethanol on the learning and memory of Drosophila.
Anotace:
Vliv ethanolu na nervovou soustavu je dlouhodobě zkoumaným jevem a Droso- phila melanogaster je pro tento výzkum výhodným modelem díky podobným neurálním mechanismům, jako má člověk. Cílem teoretické části této práce bylo shromáždit informace o procesech učení a paměti a jak jsou tyto procesy ovlivňovány ethanolem. V experimentální části pak byla ověřena hypotéza, že …více
Abstract:
The effect of ethanol on the nervous system is a long-established phenomenon, and Drosophila melanogaster is a preferred model for this research due to similar neural mechanisms like human. The aim of the theoretical part of this work was to collect information about learning and memory processes and how these processes are affected by ethanol. In the experimental part, the hypothesis that undergone …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Učitelství chemie pro střední školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.