Bc. Michaela Mařánová

Master's thesis

Vliv etanolu na učení a paměť Drosophil.

The impact of ethanol on the learning and memory of Drosophila.
Abstract:
Vliv ethanolu na nervovou soustavu je dlouhodobě zkoumaným jevem a Droso- phila melanogaster je pro tento výzkum výhodným modelem díky podobným neurálním mechanismům, jako má člověk. Cílem teoretické části této práce bylo shromáždit informace o procesech učení a paměti a jak jsou tyto procesy ovlivňovány ethanolem. V experimentální části pak byla ověřena hypotéza, že …more
Abstract:
The effect of ethanol on the nervous system is a long-established phenomenon, and Drosophila melanogaster is a preferred model for this research due to similar neural mechanisms like human. The aim of the theoretical part of this work was to collect information about learning and memory processes and how these processes are affected by ethanol. In the experimental part, the hypothesis that undergone …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Chemistry / Učitelství biologie pro střední školy

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.