Martin Beseda

Diplomová práce

Optimální konfigurace FETI řešičů v HPC

Optimal configuration of FETI solvers in HPC
Anotace:
Hlavním tématem této diplomové práce byla predikce časové náročnosti metod Total FETI a Hybrid Total FETI implementovaných v knihovně ESPRESO. Druhým tématem byl průzkum energetické náročnosti kninhovny ESPRESO pro plánovaný model spotřeby. Model časové náročnosti byl vytvořen pomocí zobecněné lineární regrese s použitím jazyku R pro implementaci softwaru potřebného ke zpracování naměřených dat. Energetická …více
Abstract:
The main objective of this thesis was the performance prediction of Total FETI and Hybrid Total FETI methods implemented in ESPRESO library. The secondary objective was the investigation of energy requirements of ESPRESO for a planned consumption model. The performance model was created by generalized linear regression, using R-language for implementation of the software needed to process measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Kozubek
  • Oponent: Alexandros Markopoulos

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava