Ing. Lukáš Červenka

Bakalářská práce

Kamionová doprava a její význam pro Českou republiku

Truck transport and its importance for Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kamionovou dopravou a jejím lepším využitím pro Českou republiku. Jejím hlavním cílem je přehlednou formou doporučit lepší přínosy v kamionové a kombinované dopravě, nalezení metod pro vybudování silniční infrastruktury a doporučení pro snížení stavu neplatičů elektronického mýtného. Práce popisuje důvody lepšího využití kombinované silniční a železniční dopravy, kontrol …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with truck traffic and its a better useage for the Czech Republic. Its main ob-jective is to transparent the form recommended of better benefits in the truck and combined transport, a finding methods for building of the road infrastructure and the recommendations for the reduction of bad payers of the electronics road toll. The work describes the reasons for a better …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance