Bc. Michal Bubeník

Bakalářská práce

Vysokokapacitní screening telomerových sekvencí ve veřejně dostupných databázích sekvenčních dat nové generace

High-throughput screening of telomeric sequences in publicly available next generation sequence data databases
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je vyvinout postup automatického zpracování veřejně dostupných sekvenčních dat nové generace, jež jsou uložena v~databázi SRA, pomocí nástrojů pro nalezení tandemových repetic. Screening zahrnuje alespoň jeden datový soubor pro každý (v~té době) dostupný sekvenovaný eukaryontní druh. Jeho hlavním účelem je identifikace kandidátů na neobvyklé (změněné nebo nové) telomerové …více
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is to develop a procedure of automatic processing of publicly available next-generation sequencing data stored in the SRA database by tools for finding tandem repeats. The screening covers at least one data set for each (at that time) available sequenced eukaryotic species. Its main objective is to identify candidates for unusual (modified or new) telomeric sequences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Vratislav Peška, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.