Bc. Zuzana Bílková

Diplomová práce

Vlastnosti, výskyt a metody stanovení nových typů zpomalovačů hoření v prostředí

Properties, levels and analytical methods for determination of Novel flame retardants in the environment
Anotace:
Nové bromované zpomalovače hoření (NBFR) jsou synteticky vyráběné látky. Používají se jako přísada do různých materiálů, které se běžně vyskytují kolem nás (textilie, plasty, nátěrové hmoty, atd.). Jak již z názvu vyplývá, zpomalují nebo předcházejí vznícení materiálu a tím zvyšují jeho požární bezpečnost. Diplomová práce shrnuje současné poznatky o nových bromovaných zpomalovačích hoření a uvádí informace …více
Abstract:
Novel brominated flame retardants (NBFRs) are syntetic compounds, widely used as additives to various materials which we can be ussually found around us (textiles, plastics, paints, etc.). As the name suggests, they retard flame or prevent combustion of the materials and they increase fire safety of the materials. This work summarizes the current knowledge of novel brominated flame retardants and provides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Šimon Vojta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta