Miroslava Rašková

Bakalářská práce

Zaměstnanecké benefity a jejich nákladová optimalizace

Employee benefits and cost optimization
Abstract:
The subject of the bachelor thesis "Employee benefits and cost optimization" is the cost and tax aspect of employee benefits provided by employers in the corporate sphere. The first chapter of the work defines employee benefits from an employer perspective. In the second chapter I describe these benefits from the point of view of employees. The third chapter deals with the most frequently provided …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Zamestnanecké benefity a ich nákladová optimalizácia“ je nákladová a daňová problematika zamestnaneckých benefitov poskytovaných zamestnávateľmi v podnikovej sfére. Prvá kapitola práce vymedzuje zamestnanecké výhody z pohľadu zamestnávateľa. V druhej kapitole charakterizujem tieto výhody z pohľadu zamestnancov. Tretia kapitola približuje najčastejšie poskytované zamestnanecké …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta