Bc. Adéla PRUDKÁ

Diplomová práce

Chráněná pracovní místa pro osoby s mentálním postižením

Protected working places for people with mental disabilities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá chráněnými pracovními místy pro osoby s mentální postižením. V této diplomové práci je cílem zjistit, jak je pro osoby s mentálním postižením těžké se zapracovat na chráněném pracovním místě nebo získat či obnovit pracovní návyky. Především bych chtěla v této práci poukázat na problematiku zaměstnávání osob s mentálním postižením a jejich sociální vztahy v zaměstnání.
Abstract:
This thesis work deals with a safe work environment for people with mental disabilities. The goal of this paper is to find out how difficult it is for people with mental disabilities to integrate into a safe work environment and gain/regain work habits. Moreover, this thesis focuses on highlighting the issues connected to employing people with mental disabilities and their social relations in a work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016
Zveřejnit od: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRUDKÁ, Adéla. Chráněná pracovní místa pro osoby s mentálním postižením. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta