Vojtěch KROUPA

Bakalářská práce

Využití oxidů céru pro eliminaci reaktivních kyslíkových radikálů (ROS)

Cerium oxides usage for scavenging of reactive oxygen radicals (ROS)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá eliminací kyslíkových radikálů pomocí oxidu ceričitého, který je znám svými redoxními schopnostmi vztaženými k možnosti snadného přechodu elektronů mezi jeho oxidačními stavy. Cílem je porovnat mimetickou aktivitu CeO2 a možnost využití této sloučeniny pro vychytávání reaktivních kyslíkových radikálů (ROS) v závislosti na způsobu přípravy. Je zde popsána struktura, toxicita …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the elimination of oxygen radicals using cerium dioxide, which is known for its redox capabilities related to the possibility of easy transition of electrons between its oxidation states. The aim is to compare the mimetic activity of CeO2 and the possibility of using this compound for the scavenging of reactive oxygen radicals (ROS) depending on the method of preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Ederer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KROUPA, Vojtěch. Využití oxidů céru pro eliminaci reaktivních kyslíkových radikálů (ROS). Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta