Bc. Andrea Navrátilová

Diplomová práce

Využití metod augmentativní a alternativní komunikace při výuce žáků na základní škole speciální

Usage of Augmentative and Alternative communication methods in education of special primary schools
Anotace:
Diplomová práce se především zabývá charakteristikou systémů a metod alternativní a augmentativní komunikace a možností jejich aplikace u jedinců s různým typem i kombinací postižení v základní škole speciální při výchově a vzdělávání žáků. Vymezuje základní pojmy: kombinované postižení, autismus, mozková obrna, Downův syndrom, mentální retardace atd. Práce nezůstává pouze v teoretické rovině, ale …více
Abstract:
Thesis dissertation especially considers with characterization of systems and methods of alternative and augmentative communication with possibilities their application at individuums people with various different types and combinations of handicaps during the behavior and education of learners at the primary school. The Thesis delimitates basic ideas of combination handicap: autism, celebral palsy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta