Stejskalová Stejskalová, DiS.

Bakalářská práce

Trauma triáž pozitivní pacienti předškolního věku pohledem zdravotnického záchranáře

Trauma Triage Positive Pre-School Children Viewed by a Paramedic
Anotace:
Téma bakalářské práce se zaměřuje na trauma triáž pozitivní pacienty předškolního věku z pohledu zdravotnického záchranáře. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Cílem práce je zjistit četnost úrazů předškolního věku, které vyžadují zásah zdravotnické záchranné služby, statisticky určit, jaké je nejčastější poranění a jakým mechanismem byl úraz zapříčiněn. V teoretické části je definováno trauma …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis focuses on triage positivity of the Trauma Patient of preschool age and the paramedic’s perspective. The thesis contains a theoretical and practical part. The aim of the work is to determine the frequency of injuries of preschool age patients, which require the intervention of the emergency medical services, to tatistically determine what is the most common injury and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. David Peřan, MBA
  • Oponent: Mgr. Michaela Přibíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická