Bc. Pavel GAVENDA

Bakalářská práce

Webová prezentace firmy\nl{}

Company website
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozborem a praktickou ukázkou technologií používaných pro tvorbu dokumentů na internetu. Teoretická část popisuje vývoj a použití značkovací jazyka HTML pro hypertext na internetu, popisný jazyk CSS pro grafickou úpravu webových dokumentů a skriptovací jazyk PHP pro jejich dynamické vytváření. Práce popisuje také způsob tvorby webových dokumentů optimalizovaných pro různá …více
Abstract:
Bachelor's thesis deals with the analysis and practical examples of technology used to create documents on the internet. The theoretical part describes the development and use of HTML markup language for hypertext on the internet, the descriptive language of CSS for graphical presentation of documents and web scripting language PHP to create dynamic. The work also describes a method of creating web …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009
Identifikátor: 10985

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Červenka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAVENDA, Pavel. Webová prezentace firmy\nl{}. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 01. 06. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie