Bc. Nicole Baková

Bakalářská práce

Rodinné prostředí mladistvých odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Family atmosphere juveniles prisoners to sentence of imprisonment
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala tématem rodinného prostředí mladistvých odsouzených k výkonu trestního opatření odnětí svobody. Jejím cílem bylo zjistit zvláštnosti a rizika výchovného působení. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která se zabývala shrnutím základních pojmů, rodinným prostředím a dalšími faktory ovlivňující kriminalitu mládeže. Praktická část práce zjišťovala …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of the family environments of juveniles sentenced to imprisonment. The aim of the thesis was to identify the specific and risks of the family functioning. The thesis consists of two parts. The theoretical part contains the summary of both basic definitions and terminology and other related factors influencing juveniles delinquency. The practical part presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013
Zveřejnit od: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Baková, Nicole. Rodinné prostředí mladistvých odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce / Penitenciární péče