Theses 

Analýza stakeholderů v rámci strategické analýzy podniku – Bc. Jana Lauermannová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Jana Lauermannová

Diplomová práce

Analýza stakeholderů v rámci strategické analýzy podniku

Analysis of stakeholders within the Strategic analysis of the Enterprise

Anotace: Cílem této diplomové práce na téma „Analýza stakeholderů v rámci strategické analýzy podniku“ je provést strategickou analýzu podniku s cílem stanovení první strategie pro daný podnik. Dále provést stakeholderskou analýzu a interpretovat jejich výsledky s nalezením efektu pro podnik. V teoretické části jsou zadefinovány potřebné pojmy a postupy, které jsou aplikovány v části praktické. Zde je analyzován konkrétní podnik Un-Com spol. s.r.o. Po jeho představení je rozebrán jeho současný stav a následně provedena strategická a stakeholderská analýza. Práce je zakončena souhrnem přínosů této analýzy a návrhem dalšího postupu.

Abstract: The aim of this diploma thesis entitled “Analysis of stakeholders within the Strategic analysis of the Enterprise“is to conduct a strategy analysis to determine the first strategy of chosen company. Further to conduct stakeholder analysis and interpret its results towards the effect on our company. In the theoretical part is the definition of all necessary terms and procedures that are later applied in the practical part. Here a specific company is analysed, the Un-Com spol.s.r.o. After its introduction, we have analysed its current state and done the strategic and stakeholder analysis. The thesis end with summary of those analysis and proposition for future approach.

Klíčová slova: Strategie, strategické řízení, strategická analýza, stakeholder, stakeholderský přístup, stakeholderská analýza, atributy stakeholderů, zemědělská technika Strategy, strategic management, strategic analysis, stakeholder approach, stakeholder analysis, stakeholder attributes

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Cenek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 13:24, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz