Mgr. Martin Vašinka, Ph.D.

Doctoral thesis

Studium těžkých kovů v jezerních sedimentech a regolitu deglaciované části ostrova Jamese Rosse (Antarktida)

Heavy metals in lake sediments and regolith of deglaciated area of James Ross Island (Antarctica)
Anotácia:
V Antarktidě je atmosférický transport hlavním mechanismem přenosu těžkých kovů, kdy jejich koncentrace mohou být výrazně ovlivněny antropogenní činností na jižní polokouli. Velký vliv na uvolňování těžkých kovů z hornin má proces chemického zvětrávání. Disertační práce je věnována těžkým kovům a jejich formě výskytu v rámci Velkého Lachmanova jezera nacházejícího se v severní části ostrova Jamese …viac
Abstract:
The atmospheric transport is the main mechanism of the transport of heavy metals in Antarctica. Thus, the concentrations of heavy metals in Antarctica could be significantly affected by anthropogenic activity from the southern hemisphere. Additionally, the process of chemical weathering has a great influence on the release of heavy metals from rocks. This dissertation focuses on heavy metal elements …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2021
  • Vedúci: doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Pavel Müller, CSc., prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta