Ing. Iryna Mozil

Master's thesis

Solar Energy – Industry Analysis and Possibilities of Alternative Energy Development in Czech Republic

Solar Energy – Industry Analysis and Possibilities of Alternative Energy Development in Czech Republic
Abstract:
V této studii se budu věnovat analýze úlohy státu v rámci podpory výroby solární energie. Mým hlavním cílem je analyzovat a sledovat změny v programu státní podpory pro produkci solární energie; výpočet státního zisku, který vyplývá ze zdanění vyrobené solární energie a nákladů obětované příležitosti, které byly vynaloženy během let předtím, než byla daň uložena. V důsledku tohoto je možné určit, zda …more
Abstract:
In this study the role of state in the solar energy production support will be analyzed. The main objective is to analyze and trace the changes in the program of the state’s support of solar energy production; calculate the gains of state, which result from the taxation of solar energy generated and the opportunity cost that was lost during the years before the tax was imposed. In the result to define …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2015
  • Supervisor: MBA Jaromír Stemberg
  • Reader: Simon Gordon Smith

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Theses on a related topic