Theses 

Solar Energy – Industry Analysis and Possibilities of Alternative Energy Development in Czech Republic – Ing. Iryna Mozil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance

Ing. Iryna Mozil

Diplomová práce

Solar Energy – Industry Analysis and Possibilities of Alternative Energy Development in Czech Republic

Solar Energy – Industry Analysis and Possibilities of Alternative Energy Development in Czech Republic

Anotace: V této studii se budu věnovat analýze úlohy státu v rámci podpory výroby solární energie. Mým hlavním cílem je analyzovat a sledovat změny v programu státní podpory pro produkci solární energie; výpočet státního zisku, který vyplývá ze zdanění vyrobené solární energie a nákladů obětované příležitosti, které byly vynaloženy během let předtím, než byla daň uložena. V důsledku tohoto je možné určit, zda-li byl stát v roli podpory výroby solární energie úspěšný a zda-li tímto dosáhl významné změny vlivu negativních externalit z energie vyrobené z fosilních paliv. Hlavní zdroje, které jsem použila v této práci jsou následující: Hospodářská politika: teorie a praxe. Benassy-Quéré, Agnes; Coeure, Jacquet, Pierre, a další; Oxford University Press, 2010. Perspektivy ceske energetiky, soucasnost a Budoucnost. Drábová, Dana; Pačes, Václav; Novela Bohemica, 2014. makroekonomie. Mankiw, N. Gregory; Worth Publishers, 2010. Středně pokročilá makroekonomie. Moderní přístup. Varian R., Hal; WW Norton, 2006. Obnovitelné zdoroje electricke energie. Mastný, Petr; Drápela Jiří; Misak Stanislav a další; České vysoké účetní technické v Praze, 2011. Ekonomika. Globální edice. Hubbard, R. Glenn; Patrick O'Brien, Anthony; Pearson, 2010. Zákon č 180/2005 Sb., 2005 a změny, statistické údaje z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, statistické údaje a roční změn z Energetického regulačního úřadu. Nástroje Microsoft Excel byly použity pro analýzu uložených daní a výpočet zisků, nákladů a korelací.

Abstract: In this study the role of state in the solar energy production support will be analyzed. The main objective is to analyze and trace the changes in the program of the state’s support of solar energy production; calculate the gains of state, which result from the taxation of solar energy generated and the opportunity cost that was lost during the years before the tax was imposed. In the result to define whether the state role in the support of the solar energy production was successful and whether it has made a significant change on the negative externality from the energy produced by fossil fuels. Main sources that were used in this work are as following: Economic policy: theory and practice. Benassy-Quere, Agnes; Coeure, Jacquet, Pierre, and others; Oxford university press, 2010. Perspektivy ceske energetiky, soucastnost a budoucnost. Drabova, Dana; Paces, Vaclav; Novela Bohemica, 2014. Macroeconomics. Mankiw, N. Gregory; Worth Publishers, 2010. Intermediate macroeconomics. A modern approach. Varian R., Hal; W. W. Norton, 2006. Obnovitelne zdoroje electricke energie. Mastny, Petr; Drapela Jiri; Misak Stanislav and others; Ceske vysoke ucetni technicke v praze, 2011. Economics. Global edition. Hubbard, R. Glenn; Patrick O’Brien, Anthony; Pearson, 2010. Law No. 180/2005 Sb., 2005 and amendments, statistical data from The Ministry of Industry and Trade of Czech Republic, statistical data and yearly amendments from the Energy Regulatory Office. Microsoft Excel tools were used for the analysis of imposed taxes and calculation of gains, expenses and correlations.

Keywords: Renewable energy, economic policy, externalities, economic efficiency, photovoltaic power stations, PV, electricity, dotation, taxation, state budget, solar energy.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
  • Vedoucí: MBA Jaromír Stemberg
  • Oponent: Simon Gordon Smith

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 10. 2018 04:12, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz