Theses 

Projekt - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Lipníku nad Bečvou – Naděžda VRBÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Naděžda VRBÍKOVÁ

Bakalářská práce

Projekt - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Lipníku nad Bečvou

New project - Low Drop-in facility for children and the youth in Lipník nad Bečvou

Anotace: Bakalářská práce se zabývá vznikem sociálního zařízení pro děti a mládež ve městě Lipník nad Bečvou. První část informuje o městě a jeho historii. Druhá část popisuje zařízení věnující se volnočasovým aktivitám. Třetí část pojednává o historii Charity ČR a Charity Hranice, jejich projektech a sloučení s Oblastní Charitou Lipník nad Bečvou. Čtvrtá část řeší potřebu a vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Potřeba vzešla z komunitního plánování a šetření autora. V této části jsou uvedeny pravidelné a roční aktivity. Vznik zařízení je zpracován pro Charitu Hranice, středisko Lipník nad Bečvou.

Abstract: The bachelor thesis deals with an establishment of a new social facility for children and the youth in Lipník nad Bečvou. The first part informs about the town and its history. The second part describes facilities providing leisure activities. The third part concerns the Czech Republic Charity and the Charity Hranice, its projects and uniting with the Regional Charity Lipník nad Bečvou. The fourth part solves the need and establishment of a Low Drop-in facility for children and the youth in Lipník nad Bečvou. The necessity has come from the community planning and the thesis author´s research. Regular and annual activities are mentioned in this part. The establishment of the Low Drop-in facility has been elaborated for the Charity Hranice, the Centre Lipník nad Bečvou.

Klíčová slova: Lipník nad Bečvou, Charita ČR, Charita Hranice, registrace a vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, volnočasové aktivity.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 13. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milena Hobzová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

VRBÍKOVÁ, Naděžda. Projekt - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Lipníku nad Bečvou. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:48, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz