Bc. Lucie KOUBÍKOVÁ

Master's thesis

Nakládání s průmyslovými odpady se zaměřením na společnost PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Treatment of industrial wastes with concentring to company PRECIOSA - LUSTRY, a.s.
Abstract:
Předmětem diplomové práce jsou odpady vznikající při výrobě lustrů a nakládání s nimi ve společnosti Preciosa ? Lustry a.s. v Kamenickém Šenově.Práce je rozdělena na několik částí. První část práce je teoretická a obsahuje obecný popis výroby skla, popis vzniku oboru lustrařství a jednotlivých svítidel. Další kapitola je zaměřena na společnost Preciosa Lustry a.s. v Kamenickém Šenově, kde se jedná …more
Abstract:
The subject of my diploma thesis is waste which arises from manufacture of chandeliers and treatment with it in company Preciosa ? Lustry a.s.Thesis is divided into several parts. The first part of thesis is theoretical and contains general description of the manufacture of glass, description of formation the field of chandelier industry and individual lights. The next chapter focuses on the company …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Věra Kreníková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOUBÍKOVÁ, Lucie. Nakládání s průmyslovými odpady se zaměřením na společnost PRECIOSA - LUSTRY, a.s.. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí