Bc. Martin SCHRÖPFER

Diplomová práce

Diagnostika trénovanosti závodníka OCR závodů

Training diagnostics of OBSTACLE COURSE RACER racer
Anotace:
Cílem práce byla diagnostika funkčních parametrů OCR závodníka po absolvování tréninkového cyklu. Pro diagnostiku bylo použito vstupní a výstupní měření v oblasti překážkového měření a zátěžové prohlídky. Celý tréninkový cyklus trval pět měsíců. Na začátku proběhlo vstupní měření a na konci proběhlo výstupní měření. Vše absolvoval pouze jeden jedinec ve věku 26 let (já). Výsledné hodnoty a vyhodnocení …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is diagnostics of functional parameters of OCR competitor after completing training cycle. Input and output measurements in part of obstacle measurement and stress inspection were used for diagnostics The whole training cycle lasted for five months. At the beginning there was an input measurement and in the end there was output measurement. One proband completed everything …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radek Zeman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHRÖPFER, Martin. Diagnostika trénovanosti závodníka OCR závodů. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/