Dominika Šindlerová

Bakalářská práce

Direct and Indirect Speech Acts in Job Advertising

Direct and Indirect Speech Acts in Job Advertisements
Abstract:
This thesis is devoted to the analysis of direct and indirect speech acts and their illocutionary force in job advertising. The theoretical part describes job advertising, its forms, content and persuasive function. Speech acts theory developed by J. Austin is introduced, their direct and indirect forms are distinguished and the illocutionary force of sentences is explained. The classification of speech …více
Abstract:
Bakalářská práce zkoumá přímé a nepřímé řečové akty a jejich ilokuční funkce v inzerci pracovních příležitostí. Cílem je také zkoumat míru přesvědčovací funkce jednotlivých řečových aktů a jaký mají vliv na potenciální uchazeče. Práce je rozdělena na teoretickou část, v níž jsou popsány pracovní inzeráty, jejich obsah a jazyk s ohledem na přesvědčovací funkci a jsou vysvětleny a klasifikovány řečové …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Petra Huschová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šindlerová, Dominika. Direct and Indirect Speech Acts in Job Advertising. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi

Práce na příbuzné téma