Dominika Šindlerová

Bachelor's thesis

Direct and Indirect Speech Acts in Job Advertising

Direct and Indirect Speech Acts in Job Advertisements
Abstract:
This thesis is devoted to the analysis of direct and indirect speech acts and their illocutionary force in job advertising. The theoretical part describes job advertising, its forms, content and persuasive function. Speech acts theory developed by J. Austin is introduced, their direct and indirect forms are distinguished and the illocutionary force of sentences is explained. The classification of speech …more
Abstract:
Bakalářská práce zkoumá přímé a nepřímé řečové akty a jejich ilokuční funkce v inzerci pracovních příležitostí. Cílem je také zkoumat míru přesvědčovací funkce jednotlivých řečových aktů a jaký mají vliv na potenciální uchazeče. Práce je rozdělena na teoretickou část, v níž jsou popsány pracovní inzeráty, jejich obsah a jazyk s ohledem na přesvědčovací funkci a jsou vysvětleny a klasifikovány řečové …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Petra Huschová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šindlerová, Dominika. Direct and Indirect Speech Acts in Job Advertising. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business