Tomáš ADENSAM

Bakalářská práce

Moderní technologie pro přenos elektrického výkonu

Modern technology for electricity transmission
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na dopady zavádění obnovitelných zdrojů energie, které v mnoha ohledech ovlivňují přenosové soustavy. Zkoumány jsou tranzitní toky přes přenosovou soustavu ČR a další negativní vlivy s tím spojené. Dále obsahuje základní princip regulace jalového a činného výkonu a zabývá se novými možnostmi v oblasti řízení a regulace výkonů v energetických systémech jako jsou …více
Abstract:
The bachelor theses presents the principles of the renewable energy which in many respects affect the transmission systems. The transit flows through the Czech republic transmission system and other negative effects are being examined. It also includes basic principle of regulativ of reactive and active power and engages on new options in section of regulativ and control powers in energy systems as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Král

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ADENSAM, Tomáš. Moderní technologie pro přenos elektrického výkonu. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická