Jelena KUBICOVÁ

Bakalářská práce

Devices of Persuasive Language: Printed Advertisements for English Language Courses

Devices of Persuasive Language: Printed Advertisements for English Language Courses
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse persuasive devices of language which are used in advertisements for English language courses. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part characterizes an advertisement and focuses on the persuasive techniques and the language of advertising.The analytical part examines chosen advertisements on the basis of findings which …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat přesvědčovací prostředky jazyka, které jsou použity v reklamách na jazykové kurzy angličtiny. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje reklamu a zaměřuje se na přesvědčovací techniky a na jazyk reklamy. Analytická část zkoumá vybrané reklamy na základě poznatků získaných v teoretické části a stanovuje závěry.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Tomková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBICOVÁ, Jelena. Devices of Persuasive Language: Printed Advertisements for English Language Courses. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma