Peter Kuchár

Bakalářská práce

Backtesting of trading strategy and application of this strategy on Germany´s stock index DAX30

Testování obchodní strategie a aplikace této strategie na německém akciovém indexu DAX30
Anotace:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je vytvoření úspěšné denní obchodní strategie za pomoci technické analýzy a „risk managementu“. Práce bude rozdělena do dvou části kde v první části se čtenáři obeznámí s teoretickými znalostmi potřebnými k pochopení podstaty obchodování a tržní analýzy. Druhá část bude následná aplikace těchto znalostí s cílem sestavit úspěšnou obchodní strategii. Práce zobrazuje …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to create successful intraday trading strategy by using technical analyses and proper risk management. Thesis will be divided into two parts where first part will consist of theoretical knowledge necessary to understand aspects of the trading and market analyses. Second part will be application of this knowledge in order to create successful trading strategy.Thesis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Jan Vejmělek
  • Oponent: Ondřej Šíma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77791