Peter Kuchár

Bachelor's thesis

Backtesting of trading strategy and application of this strategy on Germany´s stock index DAX30

Testování obchodní strategie a aplikace této strategie na německém akciovém indexu DAX30
Abstract:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je vytvoření úspěšné denní obchodní strategie za pomoci technické analýzy a „risk managementu“. Práce bude rozdělena do dvou části kde v první části se čtenáři obeznámí s teoretickými znalostmi potřebnými k pochopení podstaty obchodování a tržní analýzy. Druhá část bude následná aplikace těchto znalostí s cílem sestavit úspěšnou obchodní strategii. Práce zobrazuje …more
Abstract:
The main objective of this thesis is to create successful intraday trading strategy by using technical analyses and proper risk management. Thesis will be divided into two parts where first part will consist of theoretical knowledge necessary to understand aspects of the trading and market analyses. Second part will be application of this knowledge in order to create successful trading strategy.Thesis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 2. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: Jan Vejmělek
  • Reader: Ondřej Šíma

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77791