Bc. Pavla Sklenářová

Bakalářská práce

Specifika dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče u pacienta s poruchou vědomí

Specifications for long-term intensive nursing care of patient with impaired consciousness
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na specifika potřeb péče u pacienta s poruchou vědomí hospitalizovaných na oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. V teoretické části je definována dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče, vědomí, jednotlivé poruchy vědomí, jejich projevy, potřeby nemocných a specifika potřeb pacientů na DIOP. Empirická část zkoumá znalosti všeobecných sester pracujících na …více
Abstract:
The thesis focuses on the specific care needs of patiens with impaired consciousness, hospitalised at The Department of Long-term Intensive Nursing Care. The theoretical part provides a working definition of long-term intensive nursing care, consciousness, individua consciousness disorders, thein symptoms and the specific care requirements of the patient within the DIOP. The empirical part section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta