Mgr. Jan Mendel, Ph.D.

Disertační práce

Využití mtDNA pro charakterizaci populačních struktur rodů Gobio a Romanogobio

The using of mtDNA for charakteristics of population structures of species from the genera Gobio and Romanogobio
Anotace:
Využití mtDNA pro charakterizaci populačních struktur druhů rodů Gobio a Romanogobio Taxonomie a systematika druhů rodů Gobio a Romanogobio je v současné době velmi nepřehledná. O validitě řady druhů, poddruhů a forem, jež byly popsány v minulosti, se vedou diskuse. Současná systematika obou rodů je založena především na morfologických charakteristikách a nebyla dosud potvrzena molekulárními analýzami …více
Abstract:
The using of mtDNA for characteristics of population structures of species from the genera Gobio and Romanogobio Taxonomy and systematics of species of the genera Gobio and Romanogobio is rather confused at present. Validity of a number of species, subspecies and forms described in the past is under discussion. The present systematics of both the genera is based especially on morphological characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Věra Lusková, CSc.
  • Oponent: MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D., prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta